Image1.jpg

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „LOSY ABSOLWENTÓW KIERUNKU INŻYNIERIA OZE YouTube INŻYNIERIA OZE Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy”

Strona główna - WIM

 

Image2.jpg 

 

 

Zrealizowane i realizowane przez WIM UTP w Bydgoszczy projekty UE związane z naszym kierunkiem studiów:

 

Efektywność energetyczna dla proekologicznego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - studia podyplomowe  i doradztwo dla firm (2014-2015) - www.ekostudia.utp.edu.pl

 

Zintegrowane kształcenie z zakresu inżynierii odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy (2015-2016) - www.studiaoze.utp.edu.pl

 

Profesjonalni Specjaliści OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (2017-2021) - www.projektoze.utp.edu.pl