Zapraszamy do analizy monitoringu naszych instalacji OZE:

 

Dostęp do monitoringu instalacji PV z wykorzystaniem portalu Fronius Solar.web: link

 

Monitoring instalacji PV o mocy 20 kWp zasilająca dawny budynek 3.2 na WIM UTP: link

 

Monitoring instalacji PV o mocy 20 kWp zasilająca dawny budynek 3.1 na WIM UTP: link

 

 

Zapraszamy na link rekrutacji www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia/inzynieria-odnawialnych-zrodel-energii

 

 

Co nas wyróżnia?

 

1.     Innowacyjne i nowatorskie elementy (w zakresie treści kształcenia i efektów kształcenia) programu studiów

 

Program studiów inżynierskich Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii obejmuje oryginalnie dobrana podstawową wiedzę o budowie, działaniu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń branży OZE w oparciu o zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Dzięki poznanej wiedzy student jest w stanie odpowiednio ocenić ich wpływ na środowisko. Absolwent kierunku potrafi także dobierać materiały w zastosowaniach odnawialnych źródeł energii, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn. Jednym zdaniem absolwent IOZE po ukończeniu studiów opisywanych przygotowanym programem studiów jest ekspertem w zakresie dynamicznie rozwijającej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii.

 

Treści kształcenia uwzględniają oryginalne elementy dostępne via Internet w zakresie podręczników wiedzy z zakresu OZE dla studentów IOZE – opracowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia na kierunku:

[1]   Piasecka I., Mroziński A.: WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIA WYBRANYCH INSTALACJI OZE. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-34-5. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-KrupińskaBydgoszcz 2016

[2]   Koniszewski A., Mroziński A.: INŻYNIERIA INSTALACJI SOLARNYCH. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-36-9. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[3]   Mania T., Kawa J.: INŻYNIERIA INSTALACJI MAGAZYNOWANIA ENERGII CIEPŁA. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-37-6. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-KrupińskaBydgoszcz 2016

[4]   Mania T., Kawa J.: INŻYNIERIA INSTALACJI POMP CIEPŁA. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-38-3. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-KrupińskaBydgoszcz 2016

[5]   Flizikowski J., Mroziński A.: INŻYNIERIA AGLOMERACJI BIOMASY. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-39-0. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[6]   Flizikowski J., Tomporowski A., Macko M., Mroziński A.: INŻYNIERIA ROZDRABNIANIA BIOMASY. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-35-2. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska Bydgoszcz 2016

[7]   Flizikowski J. Mroziński A.: INŻYNIERIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-40-6. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska Bydgoszcz 2016

 

2.     Kierunek studiów IOZE odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i oczekiwania interesariuszy zewnętrznych.

 

Śledząc losy absolwentów kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy zauważamy utworzony 8 lat temu kierunek IOZE odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i oczekiwania interesariuszy zewnętrznych. Absolwenci kierunku pracują jako:

-   projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji OZE,

-   inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy,

-   specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią w firmach bądź urzędach miast i gmin

-   konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

 

Z wiedzą zdobytą na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy można łatwiej będzie konkurować na specyficznym, wymagającym rynku pracy w dziedzinach gospodarki stosujących rozwiązania technologiczne coraz mniej energochłonne i bardziej przyjazne środowisku. W trakcie studiów realizowane są atrakcyjne praktyki zawodowe w firmach branży OZE, takich jak: Rawicom, Eprosument, Projprzem Eko, czy Hanplast Energy.

 

3.     Innowacyjne metody kształcenia oraz innowacyjne metody oceny efektów kształcenia

 

Innowacyjne metody kształcenia oraz innowacyjne metody oceny efektów kształcenia stosowane na kierunku IOZE:

-   WPROWADZENIE OBLIGATORYJNEGO UDZIAŁU SPECJALISTÓW BRANŻY OZE W REALIZACJI PROCESÓW KSZTAŁCENIA - Udział odbywa się poprzez prowadzenie zajęć/wykładów w ramach kierunku. Wdrożenie będzie ściśle powiązane z modyfikacją programu kształcenia.

-   WPROWADZENIE CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ DLA STUDENTÓW KIERUNKU - Dodatkowe certyfikowane szkolenia pozwalają na zwiększenie kompetencji i kwalifikacji absolwentów kierunku na konkurencyjnym rynku pracy.

-   WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA W FORMIE DISTANCE LEARNING -Działanie polega na posiadaniu i wykorzystywaniu infrastruktury technicznej, umożliwiającej prowadzenie zajęć w tej formie. Dotyczyć to tych zajęć, gdzie osobista obecność wykładowcy jest niemożliwa.

-   OPRACOWANIE I WDROŻENIE STUDENCKICH GRUP DOŚWIADCZALNYCH - Opracowano metodykę pracy w postaci Studenckich Grup Doświadczalnych. Mają one na celu kształcenie oparte o zespołowe rozwiązywanie problemów przez studentów, z nastawieniem na innowacyjność i kreatywność. W ramach grup studenci są angażowani w badania naukowe oraz prace zlecone przez firmy z otoczenia gospodarczego. Mają uczyć pracy zespołowej oraz skupieniu się na problemowym i projektowym podejściu do wykonywanych zadań.

 

4.     Nowoczesna bazy laboratoryjna wykorzystywana w kształceniu na kierunku

A.Do zajęć na kierunku IOZE w zakresie przedmiotów kierunkowych wykorzystywana jest infrastruktura Laboratorium Inżynierii OZE – www.labioze.utp.edu.pl  Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz dedykowane laboratorium Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki  UTP w Bydgoszczy. Do wiodącego zaplecza można zaliczyć:

-   Wydzielona pracownia WIM UTP w Bydgoszczy do realizacji prezentacji z pełnym wyposażeniem dydaktycznym: rzutnik, tablica zwykła, tablica multimedialna, flipchart oraz system do zajęć typu distance learning (kamera, mikrofon oraz systemem nagłośnienia) - max 20-30 osób

-   Wydzielona pracownia komputerowa - 20 komputerów z możliwością wykorzystywania oprogramowania do projektowania instalacji PV

-   5 typów konstrukcji montażowych do praktycznej nauki montażu modułów fotowoltaicznych (dach płaski, dach skośny typu dachówka ceramiczna, dach skośny typu blachodachówka, dach płaski typu blacha trapezowa, dach płaski typu blacha płaska. Stanowisko jest wyposażone w niezbędne systemy montażowe i moduły do montażu.

https://lh3.googleusercontent.com/zbWwY_qVmZ1aORD1pvOen0AjHUTzHP_em9MLfrDX-1lMMCV5v7OAAhuIYxS1LadcrdvBO_HclPXvQBRb23Skg9FHcNmUSCdJ6Uay-cnHRpI-8NTJgwAeSbygk4POC_6_qAkqY3rGokYnM2hWdi6P30fhc_dfmuv0jpaCbNL5XMUVn-HzT4laomo5k9zVi-mrhlcN4nwArmJi7nWb3BgJfVzQ71_vt8e-9h8MpQPvf88Y2V1cyyZ1WNknvs1Wj808xEfR2AqMRXCVdp_OUniZhLsM41RmPtyXkgp-i-XfrAZCmcBerlG4Vr-8HvRh4ADQ0FC3ek7sCN8JJ0rY1QRzY3M2seBchuDf14YKH8i4lkYjGv7fN2AH6hngm0uj56_3s8ix11Ih1TaPg5irQnPQ9TRj1n1fJAJuov9ErEUHojxSRTFKHoar6YaqzzFimF0rsplkJ4bR7Il0fT9xjhh_4vt-ca6I9mDgTsoXVT6ifdOvL63RlKSSozTZCg_qscQCZdKVagOr72npH2AqAfpicVn5G2sEqnhSe86qNst-8PumtkBRXx4DkRyBjtN4VGugExxTsJszDTyAnS_T2GG5r46El65S_yK3BTMmjDFuDdlVkxqgeK_g29j5dLkpesSvwJwUYy3uqiBQ0HVUpt428b_hJaVZPAPZmYFllF1B2ZXXhnUr1DMfUUx8HNOkcaY=w613-h937-no?authuser=0 https://lh3.googleusercontent.com/1vIBs8l2HOxihSQ_1aWg1flFGgBkGKerBOUJkFjXuFd2PMvXcGO2Jo8O4cNNoJkm9yHMdr2EpESa-eS3JO66z8EXx3yJx0_ZphXY62Wd6EvDbF2qSJ4z7L87IR2Q6djzSePwFhQUrAQ1erRnnjBnPayfUWKaRJJMTBPeoUjh5J8UDJ94poMltSn50RPFpoolx8KipbJixDesSkcqLa9Dgf_mqrDyXTzZ-plkN0JyQtQ-CqRyebgP4T4rjtVoyoRyTbVl-gY6X85U59aPgf5eIwFSE4QBY_2Fms7VpeuVj8NWZI4Sfe7qIrLdoPKjXwddvxKrUaIf38B6dSUgHL-3EcrsmhG7rPya39XQ8zDURyjy8W6VLkerxomH7H9jPA7PjR8DZSmXQazrIwCZYWxmc2dfw8u6C9PTit3TEKnYFw4FvOMIt8reZ8J-ptqgNs8T5JRvc4qrvNfxjQ2Co-0LRiie07Q9UqsyiEvI9dmqvIksEewtiuw99HZGoN_OYwSazK-OLEpXvZ-5BPg6bWNXCYOlFHTsqra0kPuvJpbYA9EzrzO1NdiXhMIEtkMcvUOwCzMBv_uYkY7Z3UDgCfj28SB69seqbYxDDQ2W9szcS52Hvg7zYzwGHFnsHCs_YiL5mxrvf_0gfbDaSmWcn2MGtCuKmuM-lF4KdtMycAYquJ6lCkIJk2r_45QGHjNRJd0=w613-h937-no?authuser=0  

Fot. Stanowiska do praktycznej nauki montażu modułów PV

 

-   Kamera termowizyjna do realizacji pomiarów termowizyjnych modułów PV (możliwość prezentacji pomiarów z gruntu oraz z dronów).

-   Wolnostojąca instalacja fotowoltaiczna laboratoryjna na gruncie do nauki wykonywania pomiarów i monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej z modułami dwustronnymi (różne typy podłoża)- monitoring Solaredge - moc 6 kW

-   Instalacja laboratoryjna PV z modułami monokrystalicznymi - montaż na dachu płaskim budynku H  z systemem magazynowania energii typu litowo-jonowego. System magazynu energii Fronius, system monitoringu Fronius, Inwerter hybrydowy Fronius - moc 6 kW

-   Instalacja laboratoryjna PV z modułami polikrystalicznymi - montaż na dachu płaskim budynku H. System monitoringu Solaredge, Inwerter Solaredge wraz z optymizatorami mocy - dwa razy po 20 kW

SolarBattery  

 

Fot. Laboratoryjne instlacje  PV z modułami polikrystalicznymi i monokrystalicznymi oraz
z magazynami energii z monitoringiem

-   Instalacja laboratoryjna PV z modułami polikrystalicznymi - montaż na dachu płaskim budynku H  do podgrzewania wody użytkowej - zbiornik 100litrów - moc 1 kW

-   Instalacja laboratoryjna PV z modułami polikrystalicznymi - montaż na dachu płaskim budynku H. System monitoringu Solaredge, Inwerter Solaredge wraz z optymizatorami mocy - dwa razy po 20 kW

Fot. Laboratoryjne instlacje  PV z modułami polikrystalicznymi - System monitoringu Solaredge, Inwerter Solaredge wraz z optymizatorami mocy - dwa razy po 20 kW

 

 LX ACDC przekrój

 

Fot. Stanowisko z instalacją PV do podgrzewania wody użytkowej - zbiornik 100litrów - moc 1 kW

 

-   Instalacja laboratoryjna PV z modułami polikrystalicznymi - montaż na dachu płaskim budynku H. System magazynowania energii z akumulatorami klasycznymi kwasowymi - moc 3,5 kW

 

Fot. Instalacja PV z klasycznymi akumualtorami

 

-   Trzy Instalacje siłowni wiatrowych z osią pionową, 4 instalacje pompy ciepła z możliwością współpracy z instalacjami PV - ćwiczenia w zakresie pracy hybrydowej instalacji fotowoltaicznych

Fot. Laboratoryjne instalacje PV z modułami dwustronnymi na gruncie oraz małe siłownie wiatrowe rożnego typu w Laboratorium Inżynierii OZE WIM UTP w Bydgoszczy

 

-   Laboratoryjna Instalacja pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym pionowym typu solanka-woda

-   Laboratoryjna Instalacja pompy ciepła typu powietrze-woda typu monoblok

-   Laboratoryjna Instalacja pompy ciepła typu powietrze-woda typu split

-   Laboratoryjna Instalacja pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej

 

 http://www.labioze.utp.edu.pl/fototermia_pliki/image021.jpg http://www.labioze.utp.edu.pl/fototermia_pliki/image002.jpg

Fot. Laboratoryjne instalacje powietrznej pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej oraz instalacje fototermiczne

 

 

Fot. Instalacja pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym pionowym typu solanka-woda

 

 

IMG_20160202_131445.jpg IMG_20160202_131305.jpg

Fot. Instalacja pompy ciepła typu powietrze-woda typu monoblok

 

O jakości wykorzystywanego sprzętu do dydaktyki może świadczyć fakt, że wyposażenie spełnia wymogi dla certyfikowanych centrów szkoleniowych dla instalatorów OZE w ramach Urzędu Dozoru Technicznego.

 

B.Do zajęć na kierunku IOZE w zakresie przedmiotów kierunkowych z zakresu biomasy wykorzystywana jest infrastruktura Laboratorium Inżynierii Rodrabnianiawww.ROZDRABNIANIE.utp.edu.pl  Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Do wiodącego zaplecza można zaliczyć:

 

-   Kalorymetr przeznaczony jest do pomiaru ciepła spalania substancji stałych i płynnych 

Fot. Kalorymetr

 

-   Brykieciarka APT 35 marki Alchemik układem pomiarowym parametrów pracy

http://www.rozdrabnianie.utp.edu.pl/wyposazenie_pliki/image034.jpg

Fot. Brykieciarka APT 35

-   Kognitywny systemy rozdrabniania  biomateriałów ziarnistych - Rozdrabniacz RWT-5 oraz młyn wibracyjny typ LMOW-S2n-2x2

 

kognityw1.jpg wibracyjny.JPG

Fot. Rozdrabniacz RWT-5 oraz młyn wibracyjny typ LMOW-S2n-2x2

 

Fot. Analizator spalin TESTO 350 oraz VIGAS V25N 

 

-   System VIGAS V25N  do zgazowania i spalania różnych paliw wraz z analizatorem spalin TESTO 350

 

5.     W  projektowaniu programu kształcenia na kierunku uczestniczą przedstawiciele pracodawców

 

Uczestnictwo przedstawicieli pracodawców w projektowaniu programu kształcenia na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii polegało na ich zaangażowaniu w zakresie przesyłania ocen i recenzji opracowanego programu studiów oraz sylabusów przedmiotów. W ramach studiów przedstawiciel pracodawców uczestniczy w obradach Rady Programowej Kierunku IOZE. Gwarantuje na możliwość zgłaszania uwag do formy realizowanych studiów.

 

6.     Znaczące osiągnięcia i sukcesy studentów i absolwentów kierunku

A. Ponad 40 publikacji studentów kierunku IOZE w ramach działania Studenckiego Koła Naukowego pn. Inżynieria OZE:

[1]       Kasprzak D., Kozłowska N., Kruszelnicka W., Kusio Ł.: Wspomaganie komputerowe projektowania instalacji energetyki. Ekologia i Technika nr 6/2014, str. 380-384

[2]       Kruszelnicka W., Kozłowska N., Mroziński A.:  Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewania wody użytkowej przez instalację zasilaną modułami fotowoltaicznymi. Mechanik nr 10/2015, str. 70-80

[3]       Kozłowska N., Kruszelnicka W., Mroziński A.: Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewania wody użytkowej przez pompę ciepła typu powietrze woda. Mechanik nr 10/2015, str. 59-69

[4]       Kasner R., Kruszelnicka W., Piasecka I., Tomporowski A.: ,,Ocena możliwości zagospodarowania poużytkowego łopat elektrowni wiatrowych", Ekologia i Technika, nr 5/2015, str. 279-283

[5]       Kruszelnicka W., Szymczak M., Piasecka I., Kasner R.: ,,Energetyczne wykorzystanie biomasy” - Ekologia i Technika, nr 6/2015, str. 364-369

[6]       Kruszelnicka W., Kozłowska N., Mroziński A.: ,,Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewacza wody użytkowej przez instalację zasilaną modułami fotowoltaicznymi", Mechanik. Miesięcznik Naukowo - Techniczny, nr 10/2015, str. 70-80

[7]       Kozłowska N., Kruszelnicka W., Mroziński A.: ,,Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewania wody użytkowej przez pompę ciepła typu powietrze woda", Mechanik. Miesięcznik Naukowo - Techniczny, nr 10/2015, str. 59-69

[8]       A. Mroziński, W. Kruszelnicka, O. Madej: ,,Monitorowanie procesu wytwarzania brykietu w brykieciarce hydraulicznej”, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr. 4, 2016, str. 150-151

[9]       O. Madej, W. Kruszelnicka. ,,Współpraca pompy ciepła z ogniwem PV w ciągu roku", Ekologia i Technika, nr 1/2016, str. 41-46

[10]   W. Kruszelnicka, A. Tomporowski, O. Madej, R. Kasner. ,,Układ hybrydowy fotowoltaika - elektrownia wiatrowa jako stabilny układ zasilania", Ekologia i Technika, nr 1/2016, str. 41-46

[11]   O. Madej, W. Kruszelnicka. ,,Comparison of efficiency vacuum and flat solar collectors", Herald of Khmelnytskyi National University, Vol. 237, iss. 3, 2016, str. 101-106

[12]   W. Kruszelnicka, O. Madej. ,,Analysis the size and shape of biomass particles after grinding with using digital image processing”, Herald of Khmelnytskyi National University, Vol. 237, iss. 3, 2016, str. 107-114

[13]   Patrycja Urbańska: Eksploatacja wybranego systemu OZE na przykładzie małej elektrowni wiatrowej z turbiną o pionowej osi obrotu. Rozdział w monografii Energia - Ekologia - Etyka 2016", tom 1., Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, ISBN: 978-83-944254-2-5, Kraków, wrzesień 2016

[14]   Kruszelnicka W., Madej O., Tomporowski A., Piasecka I.: ,,Technologie magazynowania ciepła i chłodu - współpraca z pompami ciepła", Ekologia i Technika, nr 2/2016, str. 72-82

[15]   Kruszelnicka W., Piasecka I., Ropińska P., Tomporowski A.: ,,Ocena oddziaływania zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej na środowisko glebowe", Ekologia i Technika, nr 2/2016, str. 88-93

[16]   Flizikowski J., Szala G., Sadkiewicz J., Kruszelnicka W.: ,,Innovation and wheat corn mill process control – Part I: Theoretical Basis Knowledge” w: Modeling of elements of machinery driving units. Politechnika Częstochowska , 2017

[17]   Flizikowski J., Szala G., Sadkiewicz J., Kruszelnicka W.: ,,Innovation and wheat corn mill process control – Part II: Research” w: Modeling of elements of machinery driving units. Politechnika Częstochowska, 2016

[18]   Flizikowski J., Kruszelnicka W., Michałowski M., Szala G., Tomporowski A.: ,,Bulkhead door - critical evacuation states", Polish Maritime Research, nr. 1, 2017

[19]   Kruszelnicka W., Madej O., Cierlicki T., Mroziński A.: ,,Badanie parametrów pracy laboratoryjnej instalacji pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok", Przegląd Mechaniczny, z 1/2017, str. 38-42

[20]   Kruszelnicka W., Cierlicki T., Madej O., Mroziński A.: ,,Badanie możliwości zwiększenia efektywności działania instalacji fotowoltaicznej dzięki zastosowaniu magazynu energii elektrycznej", Przegląd Mechaniczny, z 1/2017, str. 43-48

[21]   Dutka M., Kruszelnicka W.: ,,Study elastic PV modules under real environmental conditions", nr 1/2017, Ekologia i Technika,

[22]   Bałdowska-Witos P.: ,,Renewable Energy Sources in Poland as an alternative to conventional fossil fuels",  nr 2/2017, Ekologia i Technika,

[23]   Kruszelnicka W., Bałdowska-Witos P., Flizikowski J., Tomporowski A., Kasner R.: Energy balance of wood biomass utilization. Part I – characteristics of the problem and research methodology. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 2017, vol. 17, nr 4, s. 55-60, 8 pkt MNiSW

[24]   Kruszelnicka W., Bałdowska-Witos P., Flizikowski J., Tomporowski A., Kasner R.: Energy balance of wood biomass utilization. Part II – tests results. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 2017, vol. 17, nr 4, s. 61-66, 8 pkt MNiSW

[25]   Kruszelnicka W., Bałdowska P., Tomporowski A., Piasecka I., Mroziński A: Analiza korzyści energetycznych rozdrabniania nośników energii, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2018, vol. 5, nr 1, s. 7-8, 7 pkt MNiSW

[26]   Dutka M., Kruszelnicka W.: ,,Study elastic PV modules under real environmental conditions", Ekologia i Technika, 2017, nr 1, str. 25-32, 3 pkt MNiSW

[27]   Kruszelnicka W., Bałdowska P., Flizikowski J., Tomporowski A., Kasner R.: Bilans energetyczny procesu spalania poużytkowych tworzyw polimerowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2017, vol. 56, nr 6, s. 211-212, 7 pkt MNiSW

[28]   Kruszelnicka W., Mroziński A., Dutka M., Bałdowska P.: ,,Study of PV modules under real environmental conditions", [W:] Actual problems of modern science, edit. J. Musiał, O. Polishchuk, S. Ruslan, Khmelnytsky National University, Ukraina 2017, str. 811-820

[29]   Bałdowska-Witos P., Kruszelnicka W.: ,,Bezpieczeństwo energetyczne w ujęciu odnawialnych źródeł energii” w: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Cześć IV. Młodzi Naukowcy, Poznań 2018, s. 7-12

[30]   Bałdowska-Witos P., Kruszelnicka W.: ,,Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla konwencjonalnych paliw kopalnych” w: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Cześć IV. Młodzi Naukowcy, Poznań 2018, s. 13-18

[31]   Kruszelnicka W., Bałdowska-Witos P.: ,,Warunki transportu węgla drogą morską” w: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Cześć V. Młodzi Naukowcy, Poznań 2018, s. 36-43

[32]   Kruszelnicka W., Bałdowska-Witos P.: ,,Analiza możliwości wykorzystania wodoru w pojazdach mechanicznych” w: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Cześć V. Młodzi Naukowcy, Poznań 2018, s. 44-51

[33]   Kruszelnicka W., Bałdowska-Witos P., Flizikowski J., Tomporowski A.: Investigation of grain biomass properties as an alternative fuel, International Scientific Journal Trans Motauto World, 2018, vol. 3., nr 1, s. 45-48

[34]   Dutka M.: Analiza wpływu warunków środowiskowych na pracę modułu fotowoltaicznego z krzemu monokrystalicznego o mocy znamionowej 180W, w: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Cześć III. Młodzi Naukowcy, Poznań 2018, s. 20-28

[35]   Dutka M.: Analiza zjawiska zacienienia ogniw modułu fotowoltaicznego z krzemu monokrystalicznego o mocy 245 W, w: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Cześć V. Młodzi Naukowcy, Poznań 2018, s. 29-37

[36]   Straszewska S.: Analysis of hybrid system of renewable energy sources-Research, Ekologia i Technika, 2017, nr 1, str. 33-39

[37]   Dutka M.: Study or the impact of photovoltaic modules shading under real environmental conditions, Ekologia i Technika, 2017, nr 2, str. 16-24

[38]   Straszewska S.: Analysis of hybrid system of renewable energy sources-Functional analysis, Ekologia i Technika, 2017, nr 2, str. 25-29

[39]   Bąk A., Borowicka I., Cierlicki T., Szymczak M., Piasecka I.: Badanie i analiza wielowalcowego procesu rozdrabniania na cele energetyczne wybranych nasion roślin bobowatych, Energetyka, 2017, nr 12., str. 837-841

[40]   Bąk A., Borowicka I., Cierlicki T.: Przegląd rozwiązań technicznych wybranych systemów zrzutu ciepła w instalacjach słonecznych,  nr 1-4/2017

[41]   Przybytkowska J.: Projekt koncepcyjny zasilania aktywnych znaków drogowych wybranymi odnawialnymi źródłami energii, Ekologia i Technika, 4/2018, 20-23

[42]   Straszewska S.: Analiza układu hybrydowego OŹE, Ekologia i Technika, 3/2018, 50-56

[43]   Urbańska P.: Conceptual project of solar pv for building 3.2. Utp, Ekologia i Technika, 4/2018, 45-47

[44]   Borowicka I.: Research and analysis of multi-cylindrical grinding process for energy purposes of selected seeds of Fabaceae, Ekologia i Technika, 4/2018, 41-44

[45]   Bąk A., Cierlicki T: Assessment of work efficiency gas boiler installation powered by solar installation with flat plate collectors in Polish environmental conditions, Ekologia i Technika, 4/2018, 4-7

 

B. Osiągnięcia i sukcesu studentów kierunku IOZE w ramach działania Studenckiego Koła Naukowego pn. Inżynieria OZE:

 

Uczestnictwo w wybranych konferencjach krajowych i zagranicznych:

[1]       Green Tech Camp 2014 - Wrocław  - 14 listopada 2014r.

[2]       I Konferencja pn. Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych - Uczelni Technicznych - STUKNUT’15, 24.04 - 06.05.2015r. - żaglowiec STS „POGORIA”  rejs na trasie: Civittavechia - Palermo.

[3]       VI Bydgoski Kongres Studenckich Kół Naukowych „Studenci Miastu i Regionowi” - 13 - 14 listopad 2014 roku - UKW w Bydgoszczy

[4]       EKO-€URO-ENERGIA 2014 - UTP Bydgoszcz - 26-27 września 2014r.

[5]       Konferencja WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI, Poznań, 28 marca 2015r

[6]       13-14 czerwca 2015, III Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowym "Nauka nie jedno ma Imię...", Bydgoszcz

[7]       17-19 września 2015 roku, VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowym dla doktorantów, studentów i młodych naukowców Bydgoszcz – Ciechocinek,

[8]       Seminarium w ramach projektu nr FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”, 1 grudnia 2015 roku.

[9]       Eko-Euro-Energia 2016, UTP Bydgoszcz

[10]   20-21 listopada 2016 roku, I Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

[11]   19 maja 2016r., IX edycja Konferencji ,,Energia-Ekologia-Etyka’’, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława  Staszica w Krakowie.

[12]   21-23 kwietnia 2016r., Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców, "Nowoczesne technologie w mechanice" na Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym na Ukrainie

[13]   14-17 marca 2016 - seminarium na University College of Southeast Norway (www.usn.no). 

[14]   18-20 maja 2016r,  Międzynarodowe XXXV Seminarium Kół Naukowych ,,Mechaników" na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

[15]   15-17 września 2016 w Bydgoszczy, VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Collages ,,Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development".

[16]   21-23 września 2016 r. w Białowieży, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2016"

[17]   21-30 października 2016r., II KONFERENCJA Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych - STUKNUT 2016,

[18]   25-26 września 2017 r. w Gdańsku, Konferencja Recyrkulacja w Budowie Maszyn

[19]   18-29 października 2017 r., III KONFERENCJA Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’17,

[20]   27 listopada 2017 r., VI Ogólnopolska Konferencji Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój”, Gdańsk

[21]   20 stycznia 2018 r., II EdycjA Konferencji Młodych Naukowców „Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki”, Poznań

[22]   12÷15 marca 2018 r., Międzynarodowa Konferencja pt. „HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY 2018”, Borovets, Bułgaria

[23]   12 kwietnia 2018 r., Konferencja Naukowej „Oxytree – jedno drzewo, wiele korzyści”,

[24]   14 maja 2018 r., VII Ogólnokrajowa Konferencja „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój”, Gdańsk

 

Uczestnictwo w wybranych Targach:

[1]   Targi Energii Odnawialnej - TEO 2014r. - 9-11 maja 2014 roku w Bydgoszczy

[2]   Targi Energii Odnawialnej 2015 - 28-29 marca 2015 roku w Bydgoszczy (Hala Łuczniczka)

[3]   22 - 24 września 2015 roku, 5-te Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO w Warszawie,

[4]   Targi Energii Odnawialnej - TEO 2016r. - 2-3 kwietnia 2016 roku w Bydgoskim Centrum Targowo – Wystawienniczym

[5]   Targi Energii Odnawialnej - TEO 2017r. - 1-2 kwietnia 2017 roku w Bydgoskim Centrum Targowo - Wystawienniczym

[6]   18-20 października 2016, EVIM CENTRAL EUROPE 2016, Warszawa

[7]   25-27.10.2017r., 7-me Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej - RENEXPO 2017, Warszawa

[8]   10-11.09.2019r., Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej RE-energy, Warszawa

[9]   27.02.2020r., Targi Energii Odnawialnej Enex i Kongresie PORT PC, Kielce

 

 

Wyróżnienia - Dyplomy:

[1]       Dyplom - Podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie i realizację konferencji EKO-€URO-ENERGIA 2014

[2]       Wyróżnienie za artykuł prezentowany podczas STUKNUT’15

[3]       10.06. 2015 r. – Nagroda Rektora za działalność w Kole Naukowym Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii w roku Akademickim 2014/2015, Święto Uczelni, Bydgoszcz

[4]       19.04.2016 r. – Dyplom uznania w ramach procedury wyboru osób rekomendowanych do Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Bydgoszczy za osiągnięcia naukowe, Bydgoszcz

[5]       18-20.05.2016 – Wyróżnienie za prezentację i walory poznawcze pracy przedstawionej podczas 35th Seminar of the Students' Association for Mechanical Engineering, Warszawa

[6]       23.06.2016 r. – Nagroda Rektora za działalność w Kole Naukowym Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii w roku Akademickim 2015/2016, Święto Uczelni, Bydgoszcz

[7]       21-30.10.2016 r. – Wyróżnienie za wygłoszony referat, II Konferencja Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych - STUKNUT'16, Włochy

[8]       10.12.2016 r. – Nagroda Dziekana WIM ,,Najlepszy z najlepszych" za działalność w Kole Naukowym, Absolutorium, Bydgoszcz

[9]       21.06.2017 r. – Nagroda Rektora za działalność w Kole Naukowym Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii w roku Akademickim 2016/2017, Święto Uczelni, Bydgoszcz

[10]    09.12.2017 r. – Nagroda Dziekana WIM ,,Najlepszy z najlepszych" za działalność w Kole Naukowym, Absolutorium, Bydgoszcz

[11]    20.01.2018 r. - Wyróżnienie za wygłoszony referat, Konferencja Młodych Naukowców pt. ,,Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki”

[12]    12.03.2018 r., I, II i III miejsce członków Koła Naukowego IOZE, Konkurs na najlepsze prace na temat efektywności energetycznej. Uniwersytet Chmielnicki w Ukrainie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,

[13]    20-21.06.2018 r. -  Nagroda Rektora za działalność w Kole Naukowym Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii w roku Akademickim 2016/2017, Święto Uczelni, Bydgoszcz

 

C. Osiągnięcia i sukcesu absolwentów kierunku IOZE w ramach działania Studenckiego Koła Naukowego pn. Inżynieria OZE z ostatnich pięciu lat:

Weronika Kruszelnicka:

-   Obecnie zatrudniona na stanowisku Adiunkta w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

-   2015/2016 – Stypendystka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

-   2016/2017 – Stypendystka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

-   6.04.2017 - Uhonorowana nagrodą Rektora UTP dla najlepszych absolwentów w postaci kluczy do mieszkania

-   28.06.2017 r. – Laureatka konkursu ,,Diamentowy Grant” z projektem badawczym pt.: ,,Inteligentne monitorowanie charakterystyk rozdrabniania biomasy uziarnionej”

-   6.02.2018 r. – Nagroda specjalna Prezes Urzędu Patentowego RP w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca za rozwiązania: ,,Miesiarka śrubowo-kulowa i sposób miesienia ciast średniej i twardej konsystencji” oraz ,,Młyn z płytą międzywalcową”

-   19.04.2018 r. – Stypendystka Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów

-   16-18.05.2018 r. – Złoty medal EUROINVENT 2018 za wynalazek ,,Młyn z płytą międzywalcową” na Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Isi (Rumunia)

-   16-18.05.2018 r. – Medal Indonesian Invention and Innovation Promotion Association za wynalazek ,,Młyn z płytą międzywalcową” na Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Isi (Rumunia)

-   22.06.2018 r. – I miejsce w konkursie na najlepszy referat Doktorantów za referat: ,,Monitorowanie zintegrowanych systemów rozdrabniania”, IV Kolokwium o rozwoju zaawansowanego rozdrabniania, Bydgoszcz

-   2-4.07.2018 r. – złoty medal za wynalazek ,,Młyn z płytą międzywalcową” na targach Silicon Valley International Invention Festival 2018, Santa Clara, USA

-   2-4.07.2018 r. – złoty medal Taiwan Invention Association za wynalazek ,,Młyn z płytą międzywalcową” na targach Silicon Valley International Invention Festival 2018, Santa Clara, USA

-   2-4.07.2018 r. – nagroda specjalna Romanian Investors Forum za wynalazek ,,Młyn z płytą międzywalcową” na targach Silicon Valley International Invention Festival 2018, Santa Clara, USA

-   3-5.08.2018 r. – złoty medal za wynalazek ,,Sposób i młyn do rozdrabniania metodą udarową” na targach Japan Design, Idea&Invention Expo 2018, Tokio, Japonia

-   14.06.2019 -  list gratulacyjny od prezydenta Bydgoszczy za całokształt działalności naukowej na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego

-   11.2019 r. – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

 

Ola Madej

-   Kilkukrotny laureatka stypendium Rektora,

-   2016/2017 laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia,

 

Tomasz Cierlicki

-   Obecnie słuchacz szkoły doktorskiej WIM,

-   Kilkukrotny laureat stypendium Rektora,

-   2018/2019 laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia,

 

7.     Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia na kierunku

A. Osiągnięcia naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia na kierunku

Wybrane publikacje

[1]       Flizikowski J., Tomporowski A., Kruszelnicka W., Piasecka I., Mroziński A., Kasner R. (2020) Electric Cars as a Future Energy Accumulation System. In: Wróbel M., Jewiarz M., Szlęk A. (eds) Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer Proceedings in Energy. Springer, Cham (https://doi.org/10.1007/978-3-030-13888-2_80)

[2]       Macko M., Mroziński A.: Work parameters research of wood pellet machine. AIP Conference Proceedings 2077, 020038 (2019); (https://doi.org/10.1063/1.5091899)

[3]       Flizikowski J.,, Kruszelnicka W., Tomporowski A., Mrozinski A.: A study of operating parameters of a roller mill with a new design. AIP Conference Proceedings 2077, 020018 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5091879

[4]       Macko M., Mroziński A.: Computer Aided Design of Wood Pellet Machines. In: Rusiński E., Pietrusiak D. (eds) Proceedings of the 14th International Scientific Conference: Computer Aided Engineering. CAE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, pp 454-461 (2019);  (https://doi.org/10.1007/978-3-030-04975-1_5)

[5]       Piasecka I., Tomporowski A., Flizikowski J., Kruszelnicka W., Kasner R., Mroziński A.: Life Cycle Analysis of Ecological Impacts of an Offshore and a Land-Based Wind Power Plant. Appl. Sci. 2019, 9, 231; (https://doi.org/10.3390/app9020231)

[6]       Tomporowski A., Piasecka I., Mroziński A., Kruszelnicka W., Bałdowska-Witos P., Kovalyshyn S.: The Energy Use Of Granulate And Pyrolysis Oil From Discarded Car Tires As A Method To Increase Ecological And Energy Safety. SYSTEM SAFETY: HUMAN-TECHNICAL FACILITY - ENVIRONMENT, CzOTO vol. 1, Iss.1, 2019 (https://doi.org/10.2478/czoto-2019-0098)

[7]       Bałdowska-Witos P., Kruszelnicka W., Kasner R., Tomporowski A., Flizikowski J., Mroziński A.: Impact of the plastic bottle production on the natural environment. Part 2. Analysis of data uncertainty in the assessment of the life cycle of plastic beverage bottles using the Monte Carlo technique. RZEMYSL CHEMICZNY,  Volume 98,  Issue 10,   Pages 1668-1672; (https://doi.org/10.15199/62.2019.10.28)

[8]       Flizikowski J., Mroziński A., Tomporowski A.: Active monitoring as cognitive control of grinders design. AIP Conference Proceedings, Vol. 1822, 020006 (2017); doihttp://dx.doi.org/10.1063/1.4977680

[9]       Kruszelnicka W., Cierlicki T., Madej O., Mroziński A.: Badanie parametrów pracy laboratoryjnej instalacji pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok. Przegląd Mechaniczny zeszyt nr 1/2017, rok wyd. LXXVI, DOI 10.15199/148.2017.1.8, str. 38-42

[10]   Kruszelnicka W., Cierlicki T., Madej O., Mroziński A.: Badanie możliwości zwiększenia efektywności działania instalacji fotowoltaicznej dzięki zastosowaniu magazynu energii elektrycznej. Przegląd Mechaniczny zeszyt nr 1/2017, rok wyd. LXXVI, DOI 10.15199/148.2017.1.9, str. 43-48

[11]   Piasecka I., Mroziński A.: WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIA WYBRANYCH INSTALACJI OZE. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-34-5. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[12]   Koniszewski A., Mroziński A.: INŻYNIERIA INSTALACJI SOLARNYCH. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-36-9. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[13]   Flizikowski J., Mroziński A.: INŻYNIERIA AGLOMERACJI BIOMASY. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-39-0. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[14]   Flizikowski J., Tomporowski A., Macko M., Mroziński A.: INŻYNIERIA ROZDRABNIANIA BIOMASY. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-35-2. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska Bydgoszcz 2016

[15]   Flizikowski J. Mroziński A.: INŻYNIERIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-40-6. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska Bydgoszcz 2016

 

Projekty badawcze w których biorą lub brali udział pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzący zajęcia na kierunku

1.    Projekt POIR.01.01.01-00-1174/18 pn. HOUSEBOAT z napędem elektrycznym i systemem OZE. Charakter udziału: wykonawca

2.    Projekt GEKON 1/05/213093/15/2014 - Opracowanie i wdrożenie technologii rozdrabniania i dewulkanizacji zużytych opon samochodowych dla ich recyklingu materiałowego i surowcowego. Charakter udziału: wykonawca

3.    Projekt Europejski pt. „Budowa i produkcja innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji. PKWiU 24.33”. (umowa nr UDA-POIG.01.04.00-04-001/09-00; UDA-POIG.04.01.00-04-001/09-00). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4 - 4.1. Czas trwania - 2011¸2015r. Charakter udziału: Kierownik Projektu

4.    Projekt badawczy nr: N N508 398437 „Badania procesu mielenia mas papierniczo-makulaturowych w młynach w kierunku zmniejszenia ich energochłonności”. Czas trwania 26 miesięcy - 2009¸2011r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Charakter udziału: kierownik grantu

5.    Projekt Europejski pt. „Zielona strona gospodarki”. Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII. Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. UDA-POKL.08.01.01-10-299/12. Czas trwania - 2013¸2014r. Charakter udziału: Wykładowca

6.    Projekt europejski nr 2012-3728/001-001 pt. Kompetencje dla energii przyszłości: program edukacyjny na doradcę ds. biomasy. Projekt współfinansowany ze środków LLP - Life Learning Programme - Leonardo da Vinci. Charakter udziału: Wykładowca

 

Patenty

[1]    Patent UPRP nr P.221397: Zespół napędowy i sterujący wielotarczowego wielootworowego rozdrabniacza materiałów kawałkowych. Józef Flizikowski (50%), Andrzej Tomporowski (30%), Adam Mroziński (20%). Udzielono 29-04-2016r. WUP 04/1. Zgłoszono w 09-12-2011r. - nr  zgłoszenia P.397298

[2]    Patent UPRP nr P.220055: Pływająca elektrownia z turbina wodną z łopatami w postaci linii śrubowej na obwiedni walca. Józef Flizikowski (30%), Adam Mroziński (25%),  Andrzej Tomporowski (25%),  Robert Niemczewski (20%). Udzielono: 31.08.2015r. WUP 08/15. Zgłoszono: 09-12-2011r. - nr  zgłoszenia P.397299

[3]    Józef Flizikowski (40%), Adam Mroziński (20%),  Andrzej Tomporowski (20%),  Marek Macko (20%): Sposób system i urządzenie do rozdrabniania materiałów ziarnistych i kawałkowych. Zgłoszenie patentowe UPRP, 12-08-2013r., nr  P.405049

[4]    Józef Flizikowski (30%), Adam Mroziński (25%),  Andrzej Tomporowski (20%),  Marek Macko (25%): Urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek, napędzane fotowoltaicznie. Zgłoszenie patentowe UPRP, 23-04-2015r., nr  P.412108

[5]    Józef Flizikowski, Andrzej Tomporowski, Weronika Kruszelnicka, Adam Mroziński: Młyn z płytą międzywalcową. Zgłoszenie patentowe UPRP, 29-08-2017r., nr  P.422676

[6]    Józef Flizikowski, Andrzej Tomporowski, Weronika Kruszelnicka, Adam Mroziński: Roller Mill with an Inter-roller plate. European Patent Application, 28-08-2018r., nr  EP18460051

[7]    Adam Mroziński, Janusz Wełnowski: Technologia produkcji pierścieni stalowych. Zgłoszenie patentowe UPRP, 23.10.2019r. P431576

 

B. Osiągnięcia dydaktyczne pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia na kierunku

Europejskie projekty dydaktyczne prowadzone w ramach kierunku IOZE

1.     Projekt Europejski pt. Efektywność energetyczna dla proekologicznego
rozwoju MŚP - studia podyplomowe i doradztwo dla firm. Projekt realizowany w ramach priorytetu II. Działanie 2.1. Poddziałanie 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr wniosku UDA-POKL.02.01.01-00-390/13. Czas trwania - 01.11.2013
¸30.06.2015r.

2.     Projekt Europejski pt. Zintegrowanie Kształcenie z Zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Nr wniosku FSS/2014/HEI/W/0078. Czas trwania - 05.01.2015r. - 30.06.2016r.

3.     Projekt Europejski pt. PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE – kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nr wniosku POWR.03.01.00-00-K230/16. Czas trwania - 09.2017r. - 03.2021r.

 

-   Nagroda zespołowa w VI edycji konkursu EDUinspiracje Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kategorii projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego za projekt nr FSS/2014/HEI/W/0078 - pt.: Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy (kierownik projektu)

 

C. Osiągnięcia zawodowe pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia na kierunku

Nagrody i wyróżnienia

-   Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2014 rok w kategorii CHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO - za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz rozwoju branży odnawialnych źródeł energii i promocji ochrony środowiska naturalnego.

-   Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 (25-26 czerwca 2015r.) za Patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

-   Złoty medal w dziedzinie ENERGETYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA - konkurs EUREKA podczas 64-tych Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2015” (19-21 listopada 2015r.) za Patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

-   Złoty medal za innowację w ramach konkursu podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2015 (4-6 grudnia 2015r.) za zgłoszenie patentowe UPRP (23.04.2015r.) nr  P.412108 - Urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek, napędzane fotowoltaicznie

-   Złoty medal za innowację w ramach konkursu podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2015 (4-6 grudnia 2015r.) za patent UP RP P.397299 - Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca

-   Wyróżnienie w 8. edycji konkursu "Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw" (30 listopad 2016r.) w kategorii jednostka badawcza/grupa naukowa za urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek, napędzane fotowoltaicznie

-   Złoty medal EUROINVENT 2018 w ramach konkursu na X. Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT (17-19 maja 2018r. -  Iasi - Rumunia) za patent P.422676 - Młyn z płytą międzywalcową.

-   Medal Indonesian Invention and Innovation Promotion Association podczas X. Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT (17-19 maja 2018r. -  Iasi - Rumunia) za patent P.422676 - Młyn z płytą międzywalcową.

-   Wyróżnienie dla UTP w Bydgoszczy przez Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dyplomem za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej w roku 2018  - Targi INTARG 2019 - za prezentacje patentu P.422676 - Młyn z płytą międzywalcową.

-   Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” w uznaniu zasług na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14.06.2019r.

-   Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji w Indiach - IIIF (1-3 grudnia  - Hyderabad International Exhibition Center - Indie) – za patent EP18460051 - Roller mill with an inter-roller plate

 

8.     Certyfikaty, licencje, uprawnienia i inne dodatkowe kwalifikacje, które studenci kierunku mogą zdobyć w trakcie studiów

 

  1.     Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania sie eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: dozoru - D

  2.     Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania sie eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: eksploatacji - E

  3.     Certyfikat instalatora w zakresie OZE wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:

-   kotłów i pieców na biomasę

-   systemów fotowoltaicznych

-   słonecznych systemów grzewczych

-   pomp ciepła

-   płytkich systemów geotermalnych.

Uzyskiwany po przedłożeniu stosownego wniosku do UDT na podstawie otrzymanego dyplomu studiów o danym zakresie nauczania.

 

9.     Doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzący zajęcia na kierunku

Profesor:

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski

 

Dr hab. inż.:

Dr hab. inż. Izabela Piasecka

 

Dr inż:

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Weronika Kruszelnicka

Dr inż. Patrycja Bałdowska-Witos

Dr inż. Robert Kasner

Dr inż. Sylwester Borowski

Dr inż. Jerzy Kaszkowiak

 

Mgr inż.:

Mgr inż. Tomasz Mania

 

10. Cechy, wyróżniające kierunek na tle innych kierunków o podobnym profilu i zakresie kształcenia

 

Kształcenie na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii na WIM UTP w Bydgoszczy rozpoczęło się w roku akademickim 2012/2013. W ostatnich latach na tym kierunku tytuł inżyniera otrzymało ponad 300 absolwentów.

 

Cecha charakterystyczną i wyróżniającą jest to, że absolwenci kierunku IOZE zakładają swoje firmy instalacyjne branży OZE, są także zatrudniani w zakładach związanych z branżą energetyczną i instalacji OZE. Absolwenci kierunku IOZE zatrudniani są również na wyższych uczelniach i instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych i laboratoriach przyzakładowych. Z niektórymi absolwentami kierunku IOZE studiujący mogą zetknąć się już na studiach ponieważ pracują już na UTP w Bydgoszczy lub mogą także zetknąć się z nimi na praktykach bo pracują już w firmach branży OZE.

 

Wszechstronność wykształcenia naszych absolwentów powoduje, że z powodzeniem pracują oni również w branżach odległych od ukończonego kierunku studiów, np. w zarządzaniu i bankowości oraz obsłudze sieci komputerowych.

 

Branża OZE jest jedną z ważniejszych dziedzin rozwijanych na UTP w zakresie badań  i współpracy z przemysłem. Przejawem tego jest funkcjonujące na UTP w Bydgoszczy Centrum Kompetencji - Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii.

Swoje tematyczne studia z branży OZE absolwenci mogą kontynuować na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy na poziomie magisterskim, gdzie jest uruchomiona specjalność Inżynieria OZE na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Absolwenci kierunku mogą też wybrać inne pokrewne kierunki studiów na UTP w Bydgoszczy np. Energetyka.