Losy absolwentów kierunku studiów Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

 

 

 

Imię i Nazwisko

Rok ukończenia kierunku

 

 

 

 

 

                Mgr inż. Marek Żarkowski

   Rok ukończenia studiów kierunku IOZE - 2016 r.

Obecne miejsce pracy

Stanowisko

       RAWICOM Sp. z o.o. Sp. K.

                www.rawicom.pl
ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn

     Dyrektor Techniczny / CTO

 

Moje największe dotychczasowe osiągnięcia w pracy zawodowej?

https://www.gramwzielone.pl/files/cmsdocuments/104193/480x280/Rawicom%20Synthos11.jpg

Nadzór projektowy nad budową farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWp w Oświęcimiu na konstrukcji balastowej na gruncie (1MWp na 1ha) - www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/104193/pierwsza-farma-fotowoltaiczna-w-portfelu-michala-solowowa-1-mw-na-1-ha

 

Czy wykorzystuję wiedzę, którą poznałem na studiach na kierunku IOZE w swojej pracy zawodowej? Jeśli tak, to co te studia mi dały?

 

Kierunek studiów IOZE łączy wiele specjalizacji związanych z energetyką, ekologią i inżynierią mechaniczną. Dzięki studiom zdobyłem gruntowną wiedzę z zakresu zagadnień technicznych odnawialnych źródeł energii, a także z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych. Zostałem przygotowany do projektowania i wdrażania nowych technologii z branży energetyki odnawialnej.

Jak oceniam kierunek studiów Inżynieria OZE z perspektywy potrzeb branży OZE na wykwalifikowanych inżynierów z tej branży.

Wybierając kierunek studiów IOZE zależało mi na studiach, które dadzą mi coś więcej niż zwykła teoria. Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy to idealne miejsce w którym jest wielu praktyków w swojej branży, co daje studentom znaczącą przewagę na rynku pracy.

Co bym powiedział maturzystom, którzy wybierają w tym roku swój kierunek studiów? Na co zwrócić uwagę podczas wyboru kierunku studiów?

 

Najbardziej przyszłościowymi kierunkami wydają się te, które w ostatnich latach intensywnie się rozwijają, czyli m.in. odnawialne źródła energii. Będzie w nich bowiem coraz więcej miejsc pracy. W branży OZE dużo stanowisk dopiero ewoluuje i pojawią się takie, których jeszcze kilka lat temu na rynku w ogóle nie było (systemy magazynowania energii, elektromobilność, systemy hybrydowe). Potrzeba tutaj silnych kompetencji związanych z projektowaniem czy optymalizacją oraz znajomością nowych trendów branży. Warto wybierać te uczelnie, które współpracują z przemysłem oraz dostosowują swoją ofertę dydaktyczną do zapotrzebowania otoczenia gospodarczego.

 

 

 

 

Imię i Nazwisko

Rok ukończenia kierunku

 

 

 

Mgr inż. Mateusz Buza

Rok ukończenia studiów kierunku IOZE - 2016 r.

Obecne miejsce pracy

Stanowisko

 

Oficjalny Serwis Bydgoszczy - Strona głównaUrząd Miasta Bydgoszczy

www.bydgoszcz.pl

Samodzielne  stanowisko ds. energetyki rozproszonej
w Zespole ds. Zarządzania Energią

Moje dotychczasowe osiągnięcia w pracy zawodowej

 

Skuteczne działania na rzecz zwiększania udziału OZE na poziomie samorządowym. Efektywne pozyskiwanie środków unijnych. Opracowywanie i nadzór nad realizacją umów, opracowywanie dokumentacji przetargowych. Zasiadanie w komisjach przetargowych. Prace nad zwiększaniem efektywności energetycznej budynków. Opracowywanie specjalistycznych raportów i analiz. Reprezentowanie Miasta Bydgoszczy na licznych konferencjach oraz spotkaniach. Współpraca ze spółkami miejskimi, samorządami oraz instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi.  Pełnienie funkcji kierownika projektów:

  2020-2024 r. - ,,eNeuron - Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych” w ramach Programu Horyzont 2020.

  2020-2022 r. - ,,Bydgoszcz – Miasto zasilane czystą energią”, RPO 3.1 Woj. Kuj.-Pom., budżet projektu 1,7 mln. zł (50% dof. z EFRR).

  2020-2022 r. - ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy”, RPO 3.1 Woj. Kuj.-Pom., budżet projektu 1,4 mln. zł (45% dofinansowanie z EFRR)

  2017-2019 r. - ,,Wdrożenie instalacji OZE na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy” RPO 3.1 Woj. Kuj.-Pom., budżet projektu 0,7 mln. zł (85 % dof. z EFRR). Projekt nagrodzony I miej. w 7. ed. ogólnopolskiego konkursu Eco-Miasto w kategorii efektywność energetyczna.

  2017-2019 r.- ,,Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy”, RPO 3.1 Woj. Kuj.-Pom., budżet projektu 1,2 mln. zł (45% dof. z EFRR).

  2016-2019 r. - Koordynowanie wdrażania projektu unijnego INTERREG ENERGRY@SCHOOL, budżet projektu 1 mln. zł (85% dofinansowanie ze środków KE).

  2016-2019 r. - Koordynowanie wdrażania projektu unijnego INTERREG CitiEnGov, budżet projektu 1,1 mln. zł (85% dof. ze środków KE).

  2018-2021 r. - Członek zespołu roboczego wybranych pakietów  w projekcie mySMARTLife pn. „Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” w ramach Programu Horyzont 2020.

Czy wykorzystuję wiedzę, którą poznałem na studiach na kierunku IOZE w swojej pracy zawodowej? Jeśli tak to co te studia mi dały?

 

Studia IOZE umożliwiają wiele dodatkowych możliwości jak staże zagraniczne czy liczne programy unijne. Trzeci semestr studiów miałem okazję zrealizować na niemieckiej uczelni w ramach programu ERASMUS. Zdobyte w tym czasie kompetencje językowe są nieocenione obecnie podczas mojej pracy zawodowej przy realizacji projektów międzynarodowych o tematyce poświęconej efektywności energetycznej oraz OZE. W ramach studiów aktywnie działa również koło naukowe, którego miałem przyjemność być członkiem. Udział w licznych imprezach branżowych pozwolił na poznanie branży i interakcji z rynkiem pracy już od początku studiów.

 

Jak oceniam kierunek studiów Inżynieria OZE z perspektywy potrzeb branży OZE na wykwalifikowanych inżynierów z tej branży.

Zdobyta podczas studiów IOZE wiedza pozwoliła zacząć moją przygodę z OZE. Poprzez studia, zdobytą w ramach pracy zawodowej praktykę, a także liczne szkolenia m. in. zarządzania projektami wg metodologii PMI / IPMA / Prince2, pozwalają mi obecnie z szerokiej perspektywy spoglądać na  wyzwania z sektora energetyki, przed jakimi w najbliższych dekadach będzie zmagać się zarówno Polska jak i pozostałe kraje UE. Wiedzę zdobytą w projektach międzynarodowych oraz badawczych chciałbym rozwijać w najbliższych latach w ramach mojej rozprawy doktorskiej poświęconej tematyce zagospodarowania poużytkowego instalacji PV.

 

 

Co bym powiedział maturzystom, którzy wybierają w tym roku swój kierunku studiów? Na co zwrócić uwagę podczas wyboru kierunku studiów?

Zarówno abiturientom jak i  przyszłym studentom życzę konsekwencji w podejmowanych decyzjach. Wybór studiów jest swego rodzaju kołem zamachowym dalszych losów zawodowych. Dlatego warto od pierwszych semestrów angażować się w życie uczelni, korzystać ze wszystkich możliwości jakie daje kierunek oraz możliwie jak najwcześniej podjąć pracę zbieżną z kierunkiem studiów. W związku z dynamicznie zmieniającymi się trendami oraz zmianami legislacyjnymi w branży, wybór interdyscyplinarnego kierunku IOZE połączony z systematyczną pracą pozwoli na zdobycie kompetencji niezbędnych aktualnie na zmieniającym się rynku pracy.

 

 

 

 

Imię i Nazwisko

Rok ukończenia kierunku

Dane kontaktowe

 

                         Inż. Michał Dubieszko

          Rok ukończenia studiów na IOZE - 2021r.

 

                       m.dubieszko@agrovit.pl

                      Tel. kom.: 665 508 200

 

 

 

Obecne miejsce pracy

Stanowisko

                                              Agrovit Sp. z o.o.

                                              www.agrovit.pl

                                   Ul. Kasztanowa 32, 85-605 Bydgoszcz

                                             Inżynier ds. OZE

 

 

Moje największe dotychczasowe osiągnięcia w pracy zawodowej

Prace w zakresie zaprojektowania i wykonania układu hybrydowego pompy ciepła typu powietrze/woda z gazowym kotłem kondensacyjnym dla potrzeb budynku 800m2  oraz zaprojektowanie i wykonanie kotłowni z gruntową pompą ciepła ze współpracą z rekuperacją i wymiennikiem gruntowym w celu chłodzenia obiektu.

Czy wykorzystuję wiedzę, którą poznałem na studiach na kierunku IOZE w swojej pracy zawodowej? Jeśli tak to co te studia mi dały?

Studia na kierunku IOZE pozwoliły mi zdobyć praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu inżynierii energii odnawialnej oraz z wielu innych dziedzin z którymi miałem kontakt podczas toczących się studiów. Zdobyta wiedza w dużym stopniu pozwoliła mi się usamodzielnić i swobodnie funkcjonować w branży OZE.

 

Jak oceniam kierunek studiów Inżynieria OZE z perspektywy potrzeb branży OZE na wykwalifikowanych inżynierów z tej branży.

Uważam, że kierunek studiów IOZE na UTP w Bydgoszczy kształci kadrę inżynierską, która po zakończeniu nauki w pełni realizuje się zawodowo w różnego rodzaju firmach projektowych i usługowych z branży OZE i techniki grzewczej.

 

Co bym powiedział maturzystom, którzy wybierają w tym roku swój kierunku studiów? Na co zwrócić uwagę podczas wyboru kierunku studiów?

Branża energii odnawialnej jest jedną z najbardziej dynamicznych dziedzin rozwijających się w naszym kraju i w Europie. W ciągu najbliższej dekady wskutek wdrażania tzw. Nowego Zielonego Ładu nastąpi bardzo duże zapotrzebowanie na wykształconych  pracowników technicznych i kadrę  inżynierską. Warto już teraz dokonać wyboru uczelni posiadającej wysokiej klasy kadrę naukową z zapleczem technicznym w celu zdobycia wykształcenia w poszukiwanej na rynku dziedzinie. Takim potencjałem charakteryzuje się Wydział Inżynierii Mechanicznej na UTP w Bydgoszczy. Wydział ten łączy wiedzę z wielu dziedzin inżynierii mechanicznej, przyrody oraz OZE, tworząc duże horyzonty rozwoju umysłowego przyszłych inżynierów.

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko

Rok ukończenia kierunku

 

 

 

Mgr inż. Patrycja Walichnowska

Rok ukończenia studiów 2018 r.

 

 

 

Obecne miejsce pracy

Stanowisko

                                                          

 IDE Projekt Spółka z o.o.                               

      ul. Polna 113, 87-100 Toruń                     

biuro@ideprojekt.pl

www.ideprojekt.pl

 

                                                  Koordynator prac projektowych  

Moje największe dotychczasowe osiągnięcia w pracy zawodowej

 

Opracowanie, wraz z zespołem projektu budowlanego klastera farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MW, wraz z infrastruktura towarzyszącą w gminie Kolbuszowa, który uzyskał pozwolenie na budowę.

 

Czy wykorzystuję wiedzę, którą poznałem na studiach na kierunku IOZE w swojej pracy zawodowej? Jeśli tak to co te studia mi dały?

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że decyzja o podjęciu studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy na kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii była trafnym wyborem. Z całą pewnością studia te pomogły mi w zdobyciu praktycznej wiedzy w zakresie energetyki odnawialnej, a także inżynierii mechanicznej, która okazała się niezbędna w wykonywanej przeze mnie pracy zawodowej. Ponadto w trakcie studiów poznałam wielu pracowników naukowych, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami przekazywania jej zainspirowali mnie do kontynuacji swojej ścieżki naukowej w Szkole Doktorskiej, gdzie obecnie jestem słuchaczem IV semestru.

 

Jak oceniam kierunek studiów Inżynieria OZE z perspektywy potrzeb branży OZE na wykwalifikowanych inżynierów z tej branży.

Dzięki temu, że podczas studiów na kierunku IOŹE studenci poza teoretycznymi zajęciami mają okazję współpracować z przemysłem oraz realizować zadania w programach symulacyjnych są przygotowani do wejścia na rynek pracy od razu po ich zakończeniu. Absolwenci mogą ubiegać się o pracę min.  w firmach zajmujących się projektowaniem lub budową systemów odnawialnych źródeł energii, a także w jednostkach samorządu terytorialnego związanego z energetyką odnawialną. Ponadto mogą rozwijać swoją karierę naukową, bowiem tematyka odnawialnych źródeł energii nadal stanowi interesujący obiekt badań, który jest podejmowany przez wielu naukowców na całym świecie. 

Co bym powiedziała maturzystom, którzy wybierają w tym roku swój kierunku studiów?

Wzrastający wskaźnik emisji zanieczyszczeń powoduje, że koniecznością staje się zwalczanie tego problemu. Z tego powodu w najbliższych latach przewiduje się jeszcze większe zainteresowanie tematyką odnawialnych źródeł energii. Zarówno
w przedsiębiorstwach jak i w gospodarstwach domowych szuka się rozwiązań, które zarazem obniżą rachunki za prąd, ale równocześnie przyczynią się do poprawy klimatu. Dlatego tak ważne staje się kształcenie młodych ludzi w kierunkach z przyszłością, do którego niewątpliwie zaliczyć można Inżynierię Odnawialnych Źródeł Energii. Maturzystko, Maturzysto, jeśli szukasz kierunku z przyszłością, dającego szeroki wachlarz zatrudnienia po zakończonych studiach aplikuj na kierunek IOŹE – zachęcam.